header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

10 ปี ป่าในลาวถูกเผาไปแล้วกว่า 2 ล้านไร่ เหตุเพื่อบุกเบิกเอาพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ASEAN News

27 เมษายน 2566 :  กรมป่าไม้ลาว รายงานสถิติไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เผย 10 ปีมานี้ลาวสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปแล้วกว่า 2 ล้านไร่ เกือบทั้งหมดเป็นฝีมือมนุษย์ที่ต้องการเผาเพื่อเปลี่ยนป่าเป็นแปลงเกษตรกรรมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ

วานนี้ (26 เม.ย.) สถานีวิทยุซาวหนุ่มลาว (Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz) ได้รายงานข้อมูลของกรมป่าไม้ กระทรวงกสิกรรม และป่าไม้ เป็นสถิติความเสียหายของพื้นที่ป่าไม้ในลาว จากเหตุไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2565 ทำให้ลาวต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปมากกว่า 3.2 แสนเฮกตาร์ หรือกว่า 2 ล้านไร่

 

พื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ป่าในลาวที่เกิดแต่ละปี มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2557 สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 6,275 เฮกตาร์ หรือ 39,218.75 ไร่
ปี 2558 สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 23,370 เฮกตาร์ หรือ 146,062.50 ไร่
ปี 2559 สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 65,656 เฮกตาร์ หรือ 410,350 ไร่
ปี 2560 สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 6,548 เฮกตาร์ หรือ 40,925 ไร่
ปี 2561 สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 4,356 เฮกตาร์ หรือ 27,225 ไร่
ปี 2562 สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 1,285 เฮกตาร์ หรือ 8,031.25 ไร่
ปี 2563 สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 6,328 เฮกตาร์ หรือ 39,550 ไร่
ปี 2564 สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 209,682 เฮกตาร์ หรือ 1,310,512.50 ไร่
ปี 2565 สูญเสียพื้นที่ป่ารวม 2,886 เฮกตาร์ หรือ 18,037.50 ไร่

สถิติพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ถึงกว่า 1.3 ล้านไร่เมื่อปี 2564 นั้น เป็นป่าที่อยู่ในแขวงอุดมไซมากที่สุด รองลงมาเป็นป่าในแขวงหลวงน้ำทา แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงพระบาง และแขวงไซยะบูลี

ส่วนปีนี้ (2566) ได้เริ่มปรากฏเหตุไฟไหม้ป่าขึ้นในหลายแขวงตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา เช่น แขวงอุดมไซ หลวงพระบาง หลวงน้ำทา หัวพัน ไซยะบูลี บ่อลิคำไซ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีนี้

ตามข้อมูลของกรมป่าไม้ พบว่า เหตุไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นทั่วประเทศลาวตลอด 10 ปีมานี้ เกือบทั้งหมดเป็นการกระทำของมนุษย์ ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา โดยสามารถแยกสาเหตุหลักออกมาได้ดังนี้

1.เป็นการจุดไฟเผาป่าเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทำกิน เปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ

2.เป็นการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า และล่าสัตว์

3.เป็นการจุดไฟเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่เลี้ยงสัตว์

4.เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ ฝนทิ้งช่วง ทำให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นภายในพื้นที่ป่า ซึ่งบรรดากิ่งไม้และใบไม้แห้งล้วนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน