header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ลาวยกเลิก "แสดงใบฉีดวัคซีน-ตรวจ ATK" ผ่อนเงื่อนไขนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

ASEAN News

26 ธันวาคม 2565 :   ลาวเปิดเสรีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิกเงื่อนไขให้แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส หรือบังคับตรวจ ATK ก่อน 48 ชั่วโมง

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา อาลุนไซ สุนนะลาด รัฐมนตรี หัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ออกหนังสือแจ้งการ เลขที่ 1914/หสนย. เรื่อง ทิศชี้นำเกี่ยวกับมาตรการเข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะมีการระบาดของโควิด-19 เนื้อหาในหนังสือแจ้งการฉบับดังกล่าว ให้ยกเลิกเนื้อหาในข้อ 1.4 ของหนังสือแจ้งการฉบับที่ 627/หสนย. ซึ่งเคยออกไว้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 โดยให้ใช้เนื้อหาต่อไปนี้แทน ได้แก่

“รัฐบาลเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส และยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจแบบเร็ว (ATK : Antigen Test Kit) ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกจากประเทศต้นทาง ของพลเมืองลาว คนต่างด้าว ชาวต่างประเทศ และผู้ที่ไม่มีสัญชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาใน สปป.ลาว”

 

ตามเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ดังกล่าว หมายความว่า นับจากนี้เป็นต้นไป การเดินทางเข้าไปใน สปป.ลาว สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขในการป้องกันหรือตรวจหาโควิด-19 ก่อน

สำหรับหนังสือแจ้งการฉบับที่ 627/หสนย. ซึ่งถูกยกเลิกเนื้อหาบางส่วนไปนั้น เป็นมาตรการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าไปยังลาว โดยให้เปิดด่านสากลทุกด่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป แต่ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะเข้าไปเที่ยวต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกโดสแล้ว แต่หากผู้ใดไม่มีใบรับรอง ต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK จากประเทศต้นทางภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางจากประเทศ จึงจะสามารถเข้ามาใน สปป.ลาวได้.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน