header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

เงินเฟ้อลาวพุ่งทำสถิติใหม่ ล่าสุดตัวเลขเดือนกันยายนเพิ่ม 34%

ASEAN News

7 ตุลาคม 2565 :  เงินเฟ้อลาวยังเดินหน้าสร้างสถิติสูงสุดใหม่ ตัวเลขล่าสุดเดือนกันยายนพุ่งถึง 34% เหตุราคาสินค้าทุกหมวดยังเพิ่มสูงขึ้น ค่าเงินกีบอ่อน กดดันต้นทุนการผลิต ตลอดจนฝนตก น้ำท่วม กระทบผลผลิตการเกษตร

วานนี้ (6 ต.ค.) ศูนย์สถิติแห่งชาติ สปป.ลาว รายงานอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนกันยายน 2565 ยังคงพุ่งขึ้นสร้างสถิติสูงสุดใหม่ โดยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า (ก.ย.2564) อัตราเงินเฟ้อลาวพุ่งสูงขึ้นถึง 34% เนื่องจากสินค้าทุกหมวดได้ปรับตัวสูงขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้น 35.5% เพราะข้าวสาร เนื้อสัตว์ทุกชนิด เช่น หมู่ สัตว์ปีก ปลา อาหารทะเล รวมถึงไข่ น้ำมันพืช ผลไม้ ผักสด ยังคงปรับราคาขายสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า หรือหมวดคมนาคมและขนส่ง ที่เพิ่มขึ้นถึง 51.7% เพราะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงขึ้นถึง 102.4% รวมทั้งพาหนะสำหรับขนส่ง อะไหล่รถยนต์ได้ปรับราคาขายขึ้น

 

เมื่อแยกพิจารณาตามปัจจัย พบว่า ปัจจัยภายใน ได้แก่ การผลิตสินค้าภายในประเทศยังไม่เข้มแข็ง เพราะยังต้องนำปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่เข้ามาจากต่างประเทศ ค่าเงินกีบเมื่อเทียบกับค่าเงินต่างประเทศยังคงอ่อนค่าลง ทำให้ราคาสินค้านำเข้า โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงทำให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ส่วนการผลิตสินค้าการเกษตร แม้อยู่ในช่วงฤดูกาลผลิต แต่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก น้ำท่วม ทำให้ได้ผลผลิตน้อย

ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย ความไม่สงบทางการเมืองและความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ ทำให้หลายประเทศได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และทำให้ราคาสินทรัพย์ทั่วโลกเกิดการผันผวน
นับแต่ต้นปี 2565 เป็นต้นมา ลาวต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่ศูนย์สถิติแห่งชาติประกาศออกมา เมื่อเทียบปีต่อปีเพิ่มสูงขึ้นทุกเดือน เริ่มจากเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 6.25% กุมภาพันธ์ 7.31% มีนาคม 8.54% เมษายน 9.86% พฤษภาคม 12.81% มิถุนายน 23.61% กรกฎาคม 25.62% และสิงหาคม 30.01%.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน