header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

“เจ้ายอดศึก” รับบทผู้ประสาน 10 ทิศ เจรจา “สันติภาพ” กับทุกกลุ่มในพม่า

ASEAN News

10 ตุลาคม 2565 :  “เจ้ายอดศึก”ออกแถลงการณ์ ขอเวลา 5 เดือน ทำหน้าที่มือประสาน 10 ทิศ เจรจากับ “กองกำลังติดอาวุธปฏิวัติทุกกลุ่ม” ในพม่า ให้หันหน้ามาพบปะเจรจากัน เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่กำลังแผ่ลามไปทั่วประเทศจนบ้านเมืองวุ่นวาย ชาวบ้านเดือดร้อนต้องลี้ภัยสงคราม และเศรษฐกิจตกต่ำ

เช้าวันนี้ (10 ต.ค.) สภาเพื่อการกอบกู้รัฐชาน (RCSS/SSA) หรือกองทัพรัฐชานใต้ เผยแพร่เอกสารแถลงการณ์อย่างน้อย 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทใหญ่ ภาษาพม่า ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เสนอขอเป็นตัวกลางประสานงานกับกลุ่มติดอาวุธทุกกลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ทั้งในรัฐชาน และทั่วพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ให้ทุกกลุ่มหันหน้ามาเจรจาร่วมสร้างความปรองดองให้เกิดความสงบขึ้นในประเทศ

แถลงการณ์ฉบับนี้ออกในนามคณะกรรมการบริหารสูงสุด สภาเพื่อการกอบกู้รัฐชาน มีเนื้อหาโดยละเอียดดังนี้

1.เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง การทหาร ในสหภาพฯ และในรัฐชาน เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนต้องอพยพลี้ภัยสงครามไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ำ สินค้าผลผลิตต่างๆ ไม่มีตลาดรองรับ ประชาชนประกอบอาชีพหากินอย่างยากลำบาก และมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่ต้องตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง

2.เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านการเมือง การทหารที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐชาน (RCSS) ได้กำหนดนโยบายไว้ว่า จะใช้วิธีการพบปะเจรจาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

3.ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐชาน (RCSS) มีความมุ่งหวังว่า เริ่มจากการเจรจาพูดคุยกันแล้ว จะนำไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน เพื่อลดหย่อนหรือบรรเทาความบาดหมางเข้าใจผิดระหว่างกันที่เกิดขึ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อกันให้มีความแน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งใช้วิธีทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อผลประโยชน์และความสงบสุขของประชาชน และประเทศชาติ

4.ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐชาน (RCSS) ขอยื่นมือเรียกร้อง และจะพยายามหาวิธีการในการพบปะเจรจากับกลุ่มติดอาวุธปฏิวัติกลุ่มต่างๆ ทั้งในรัฐชาน และสหภาพฯ

5.สภาเพื่อการกอบกู้รัฐชาน (RCSS) เชื่อมั่นว่า เริ่มจากการพบปะเจรจาพูดคุยกันแล้ว จะนำไปสู่การเป็นพันธมิตร และเกิดความปรองดองสามัคคีกัน จนสามารถก่อสร้างสหพันธรัฐขึ้นมาได้ จึงได้ออกหนังสือแถลงการณ์เพื่อยื่นมือเรียกร้องให้มีการพบปะเจรจากันดังกล่าว

 

สภาเพื่อการกอบกู้รัฐชานเป็น 1 ในกองกำลังติดอาวุธ 10 กลุ่ม ที่ได้เดินทางไปพบและเจรจาสันติภาพแบบเผชิญหน้ากับ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ประธานสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) พม่า ที่กรุงเนปีดอ ระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2565 โดยอีก 9 กลุ่มที่เหลือ ได้แก่

1.องค์กรปลดปล่อยชาติปะโอ (PNLO)
2.กองกำลังกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย (DKBA)
3.พรรคปลดปล่อยอาระกัน (ALP)
4.สภาแห่งชาติกะเหรี่ยงสันติภาพ (KNU/KNLA-PC)
5.พรรครัฐมอญใหม่ (NMSP)
6.สหภาพประชาธิปไตยลาหู่ (LDU)
7.กองทัพสหรัฐว้า (UWSA)
8.พรรคก้าวหน้ารัฐชาน (SSPP/SSA) หรือกองทัพรัฐชานเหนือ
9.กองทัพเมืองลา (NDAA)

พล.อ.เจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐชาน เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานกระบวนการสันติภาพ (Peace Process Steering Team : PPST) องค์กรซึ่งเป็นที่รวมตัวกันของกองกำลังชาติพันธุ์ 10 กลุ่ม ที่ได้เซ็นสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) กับรัฐบาลพม่าแล้วต่อเนื่องหลายปี

หลังตอบรับคำเชิญเจรจาสันติภาพจาก พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย พล.อ.เจ้ายอดศึกได้เดินทางลงไปยังกรุงเนปีดอ เพื่อพบกับ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย แล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม และล่าสุดคือเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน