header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ธนาคารกลางพม่าสั่งธนาคาร-บริษัทในท้องถิ่นระงับชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศ

ASEAN News

17 กรกฎาคม 2565 :  ธนาคารกลางพม่ามีคำสั่งให้บริษัทในท้องถิ่นและธนาคารต่างๆ ระงับและกำหนดเวลาใหม่ในการชำระคืนเงินกู้ยืมต่างประเทศ ตามการรายงานของสื่อท้องถิ่น ที่เป็นความพยายามครั้งล่าสุดที่จะควบคุมกระแสเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารกลางออกคำสั่งเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ตามการรายงานของสำนักข่าวเมียนมาร์ นาว แต่รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างอิสระ

“ตามที่ระบุในกฎหมายสกุลเงินต่างประเทศและกฎระเบียบการจัดการสกุลเงินต่างประเทศ การชำระคืนเงินกู้ต่างชาติ ที่รวมถึงเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย ควรถูกระงับและธนาคารที่ได้รับอนุญาตควรจัดเรียงกำหนดเวลาในการชำระเงินใหม่กับลูกค้าของพวกเขา” คำแถลงของธนาคารกลาง ระบุ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางไม่ได้รับสายที่รอยเตอร์ติดต่อเพื่อขอความคิดเห็น

ค่าเงินจ๊าตที่ดิ่งลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้ผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงและอาหารในประเทศยิ่งสูงขึ้น จากเดิมที่อยู่ในภาวะวิกฤตอยู่แล้วนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปีก่อน

 

เพื่อบรรเทาแรงกดดันดังกล่าว ธนาคารกลางได้ประกาศชุดคำสั่งสำหรับธุรกิจท้องถิ่นให้ฝากเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารท้องถิ่นภายในหนึ่งวันทำการ และสั่งการให้กระทรวงและรัฐบาลท้องถิ่นงดใช้สกุลเงินต่างประเทศในการทำธุรกรรมภายในประเทศ

เมื่อปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางได้พยายามโยงเงินจ๊าตกับอัตราอ้างอิงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังอัตราแลกเปลี่ยนตกต่ำ

อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงธนาคารกลางพม่าสำหรับเงินจ๊าตกำหนดอยู่ที่ 1,850 จ๊าตต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่มีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าอัตราในตลาดมืด.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน