header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

เวียดนามอนุมัติแผนจำกัดการผลิต-นำเข้ารถยนต์ใช้น้ำมันตั้งแต่ปี 2583

ASEAN News

24 กรกฎาคม 2565 :  เวียดนามจะเริ่มกำหนดข้อจำกัดในการผลิตและนำเข้ายานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี 2583 ตามโครงการของรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันศุกร์ (22) มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนจากภาคขนส่ง ในจุดมุ่งหมายของการเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2593

ภายในปี 2593 ยวดยานพาหนะบนท้องถนนทั้งหมด รวมถึงระบบขนส่งมวลชนควรเป็นยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และระบบสถานีชาร์จที่เหมาะสมควรถูกติดตั้งทั่วประเทศ

 

โครงการยังกำหนดให้ภายในปี 2593 รถไฟทุกขบวนเป็นไฟฟ้า และเครื่องบินทุกลำในเวียดนามต้องใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง ได้ให้คำมั่นว่าเวียดนามจะพยายามบรรลุเป้าหมายการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ตามการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ เมื่อเดือน พ.ย.2564.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน