header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

รถไฟลาว-จีนยอมถอยไม่ขาย "ตั๋วยืน"

ASEAN News

27 กรกฎาคม 2565 : รถไฟลาว-จีนยอมตามเสียงค้าน ไม่ขายตั๋วยืน แก้ปัญหาโดยการเพิ่มเที่ยววิ่งกับต่อตู้โดยสารให้ยาวขึ้นในช่วงวันหยุดยาวของไทย 28-31 กรกฎาคมนี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะ

หลังจากที่วานนี้ (26 ก.ค.) บริษัททางรถไฟลาว-จีน ได้ทำแบบสอบถามผ่านเพจทางการของบริษัท เรื่องที่จะเพิ่มตั๋วโดยสารประเภทตั๋วยืน แต่ผู้ที่ตอบเข้าไปทั้งหมดล้วนไม่เห็นด้วย และได้แนะนำให้บริษัทปรับปรุงระบบการขายตั๋วโดยสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริการแก่ผู้โดยสารได้อย่างทั่วถึงขึ้นจะดีกว่านั้น

วันนี้ (27 ก.ค.) บริษัททางรถไฟลาว-จีน ได้ออกมายอมรับผลการสำรวจดังกล่าว และได้หาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจให้บริการได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการมีมากกว่าจำนวนที่นั่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวของประเทศไทย ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางไปใช้บริการรถไฟลาว-จีนเป็นจำนวนมาก โดยจะเพิ่มเที่ยวรถให้บริการและเพิ่มตู้โดยสารให้ยาวขึ้นกว่าเดิมแทน

โดยระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 บริษัทรถไฟลาว-จีน จะเพิ่มขบวน EMU เที่ยว 86/5 วิ่งระหว่างสถานีนครหลวงเวียงจันทน์กับสถานีเมืองไซ แขวงอุดมไซ ขึ้นอีก 1 เที่ยวไป-กลับ และวันที่ 30-31 กรกฎาคม จะเพิ่มขบวน EMU 92/1 วิ่งระหว่างสถานีนครหลวงเวียงจันทน์กับสถานีหลวงพระบางอีก 1 เที่ยว เสริมจากขบวน EMU 84/3 เวียงจันทน์-หลวงพระบาง ที่วิ่งให้บริการเป็นประจำอยู่แล้ววันละ 1 เที่ยว โดยขบวนรถไฟ EMU 92/1 ที่เพิ่มใหม่ยังได้เพิ่มตู้โดยสารให้ยาวขึ้นโดยการนำรถไฟ EMU 2 ขบวนมาเชื่อมต่อกัน

 

ดังนั้น รถไฟลาว-จีน ที่ให้บริการระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวของประเทศไทย จะประกอบด้วย

• วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 • ขบวน EMU 82/1 เวียงจันทน์-บ่อเต็น วันละ 1 เที่ยวไป-กลับ โดยเที่ยวขึ้นออกจากเวียงจันทน์เวลา 07.30 น. ถึงบ่อเต็นเวลา 11.02 น. เที่ยวล่อง ออกจากบ่อเต็นเวลา 12.15 น. ถึงเวียงจันทน์เวลา 15.45 น.

ขบวนรถไฟธรรมดา K 12/ K 11 เวียงจันทน์-บ่อเต็น วันละ 1 เที่ยวไป-กลับ เที่ยวขึ้นออกจากเวียงจันทน์ 08.00 น.ถึงบ่อเต็น 13.10 น. เที่ยวล่องออกจากบ่อเต็น 14.00 น. ถึงเวียงจันทน์ 19.10 น.

ขบวน EMU 84/3 เวียงจันทน์-หลวงพระบาง วันละ 1 เที่ยวไป-กลับ เที่ยวขึ้นออกจากเวียงจันทน์ 15.05 น.ถึงหลวงพระบาง 17.10 น. เที่ยวล่องออกจากหลวงพระบาง 18.20 น. ถึงเวียงจันทน์ 20.13 น.

ขบวน EMU 86/5 ที่เพิ่มมาใหม่ เวียงจันทน์-เมืองไซ วันละ 1 เที่ยวไป-กลับ เที่ยวขึ้นออกจากเวียงจันทน์ 10.10 น. ถึงเมืองไซ 13.45 น. เที่ยวล่องออกจากเมืองไซ 14.25 น. ถึงเวียงจันทน์ 17.48 น.

• ส่วนวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 • ไม่มีขบวน EMU 86/5 แต่เพิ่มขบวน EMU 92/1 เวียงจันทน์-หลวงพระบาง ที่เป็นรถไฟ EMU 2 ขบวนต่อกันมาแทนอีกวันละ 1 เที่ยวไป-กลับ เที่ยวขึ้นออกจากเวียงจันทน์ 9.20 น. ถึงหลวงพระบาง 11.13 น. เที่ยวล่องออกจากหลวงพระบาง 11.40 น. ถึงเวียงจันทน์ 13.33 น.
แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน