header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

เศรษฐกิจลาวยังวิกฤต! เงินเฟ้อ มิ.ย.พุ่ง 23.6%

ASEAN News

1 กรกฎาคม 2565 : ลาวยังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตที่ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าล้วนปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าเงินกีบอ่อนตัว ศูนย์สถิติแห่งชาติรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน พุ่ง 23.6% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว มีรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราเงินเฟ้อของลาว ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยอัตราเงินเฟ้อของลาวเพิ่มสูงขึ้นถึง 23.6% เทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว

สำหรับการจัดทำอัตราเงินเฟ้อ ศูนย์สถิติแห่งชาติอิงจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินค้า 12 หมวดสำคัญ ประกอบด้วย

1.หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้น 16.9%
2.หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เพิ่มขึ้น 15.4%
3.หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เพิ่มขึ้น 18%
4.หมวดที่พักอาศัย น้ำประปา ไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม เพิ่มขึ้น 20%
5.หมวดเครื่องใช้ในครัวเรือน เพิ่มขึ้น 22.3%
6.หมวดรักษาสุขภาพและยา เพิ่มขึ้น 27.5%
7.หมวดคมนาคมและการขนส่ง เพิ่มขึ้น 55.5%
8.หมวดไปรษณีย์และโทรคมนาคม เพิ่มขึ้น 9.5%
9.หมวดการบันเทิงและสันทนาการ เพิ่มขึ้น 14.1%
10.หมวดการศึกษา เพิ่มขึ้น 7.6%
11.หมวดร้านอาหารและโรงแรม เพิ่มขึ้น 20.7%
12.หมวดสินค้าและบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 29.7%

 

อัตราเงินเฟ้อของลาวในเดือนมิถุนายนที่พุ่งสูงขึ้น ยังมีปัจจัยมาจากค่าเงินกีบที่อ่อนตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาท การเพิ่มขึ้นของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ที่เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นถึง 107.1% ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มในประเทศ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 69.4%

นอกจากนี้ ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ที่ลาวจำเป็นต้องนำเข้าล้วนมีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคาปุ๋ย อาหารสัตว์ วัคซีนและยาสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงค่าแรงงาน.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน