header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ลาวแสดงท่าที "กรณียูเครน" ยันต้องอดกลั้นแก้ปัญหาโดยสันติวิธี

ASEAN News

26 กุมภาพันธ์ 2565 : กระทรวงต่างประเทศลาวแถลงท่าทีต่อสถานการณ์ที่ยูเครน ชี้เป็นเรื่องซับซ้อน ละเอียดอ่อน ทุกฝ่ายต้องอดกลั้น สนับสนุนให้ใช้การเจรจาทางการทูต

ช่วงค่ำวันนี้ (26 ก.พ.) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสนิทสนมกับรัสเซีย ได้ออกแถลงการณ์ แสดงท่าทีต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กำลังดำเนินอยูในขณะนี้ โดยมีเนื้อหาสั้นๆ ว่า

 

“สปป.ลาว ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อสภาพการณ์ที่ผันแปร สลับซับซ้อน และมีความละเอียดอ่อนที่ยูเครน สปป.ลาว เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความอดกลั้น และพยายามลดผ่อนความตึงเครียด ที่อาจส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงในระดับสากล สปป.ลาว สนับสนุนความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ผ่านการเจรจาทางการทูต”

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน