header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

พม่าไฟเขียวเริ่มรับเงินบาทค้าขายชายแดน

ASEAN News

15 มีนาคม 2565 : รอยเตอร์ - พม่าจะเริ่มรับเงินบาทไทยสำหรับการชำระธุรกรรมการค้าชายแดน และกำลังพิจารณาแผนการที่คล้ายกันนี้กับการใช้เงินรูปีของอินเดียเพื่อการค้าดังกล่าว กระทรวงข้อมูลและกระทรวงการลงทุนพม่าระบุวันนี้ (15)

รัฐบาลทหารพม่าได้กล่าวไว้แล้วว่าจะยอมรับเงินหยวนของจีนเป็นสกุลเงินสำหรับการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ

“ด้วยการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ เราจะลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเนื่องจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ภายนอก” กระทรวงข้อมูลและการลงทุนระบุในคำแถลง และเสริมว่าความเคลื่อนไหวนี้จะช่วยลดอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์

คำแถลงระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าราคาพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม และพม่าควรมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในระดับปานกลางในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือน ต.ค.2565

เศรษฐกิจของพม่าตกต่ำลงนับตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปีก่อนและเริ่มดำเนินการปราบปรามนองเลือดกับฝ่ายต่อต้าน รัฐบาลพยายามออกคำสั่งมาตรการต่างๆ ท่ามกลางเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และการต่อต้านด้วยอาวุธจากกองกำลังติดอาวุธที่เรียกร้องประชาธิปไตยและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์

คำแถลงยังกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าพยายามทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในระบบการเงินและภาคธนาคารของประเทศ และกล่าวว่าที่เงินจ๊าตอ่อนค่าลงเมื่อปีก่อนเป็นผลจากการก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจ

 

คำแถลงระบุว่า ผู้ค้าจดทะเบียนตามแนวชายแดนไทย-พม่า สามารถทำการค้าตามอัตราแลกเปลี่ยนจ๊าต-บาท ที่ธนาคารกลางพม่าประกาศทุกวันได้ตั้งแต่เดือนนี้

ด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทยระบุว่า รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดการดังกล่าว แต่การใช้เงินบาท-จ๊าต เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายกำลังหารือและตรงกับความต้องการของภาคเอกชนไทย ขณะที่เจ้าหน้าที่จากสภาอุตสาหกรรม จ.ตาก ระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้ไม่น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากธุรกิจของทั้งสองฝั่งชายแดนใช้เงินบาทเพื่อการค้ามาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว

ไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของพม่ารองจากจีน โดยมูลค่าการค้าในปีงบประมาณ 2563-2564 อยู่ที่ 5,300 ล้านดอลลาร์ คำแถลงระบุ โดยสินค้าส่งออกหลักของพม่าคือ ก๊าซ โลหะ เมล็ดถั่ว และเสื้อผ้า ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก คือเครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง และสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน