header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

กัมพูชาออกคำสั่งห้ามประชาชนเผาฟาง-ขยะมูลฝอย ลดมลพิษทางอากาศ

ASEAN News

14 ธันวาคม 2563 :กัมพูชาออกคำสั่งห้ามประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทเผาฟางข้าวและขยะ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ตามการรายงานของสื่อท้องถิ่นวันนี้ (14)

เนธ เพียกตรา โฆษกกระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการสำรวจพบว่าแหล่งที่มาและกิจกรรมที่ทำให้ความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นคือการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงต่างๆ การเผาป่า การเผาทุ่งหญ้า การเผาขยะทางการเกษตร การถางป่า การเผาฟางข้าว การเผาขยะในที่โล่งและในหลุมขยะ และฝุ่นจากพื้นที่ก่อสร้าง

โฆษกกระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนธ.ค. ถึงเดือนเม.ย. ผลการสำรวจตรวจวัดคุณภาพอากาศในกรุงพนมเปญและจังหวัดต่างๆ ก่อนหน้านี้ ชี้ว่า คุณภาพอากาศแย่ลงอย่างน่าตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศที่สูงกว่ามาตรฐานกำหนด ที่อาจมีความเสี่ยงสูงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

เพียกตราระบุว่า เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศในประเทศ กระทรวงกำลังดำเนินการ 5 มาตรการ ที่ประกอบด้วย การป้องกันไฟป่า การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางถนน การกำจัดฝุ่นบนถนนและริมถนน การให้ความรู้ประชาชนไม่ให้เผาขยะ หญ้า ฟางข้าว หรือขยะจากการเกษตรต่างๆ และการเตรียมมาตรการการป้องกันไฟป่า

 

“เราคาดว่าประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมด้วยการลดการเผาขยะในพื้นที่ชนบท ในพื้นที่ทำไร่นา หรือในที่ดินที่พวกเขาครอบครอง เพราะการเผาทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และสามารถส่งผลกระทบต่อการหายใจ” หนังสือพิมพ์ขแมร์ไทม์ส รายงานอ้างคำกล่าวของเนธ เพียกตรา

“กรุณาอย่าเผาฟาง มันสามารถฝังกลบในหลุมหมักให้กลายเป็นปุ๋ยได้” เนธ เพียกตรา กล่าว

ประชาชนรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจ.กำปงสะปือ กล่าวว่า หลังเก็บเกี่ยวข้าว พวกเขามักใช้วิธีเผาฟาง แต่ตอนนี้ เขาเลิกเผาแล้วเพราะเข้าใจว่าควันไฟส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและทำให้พื้นที่เพาะปลูกเสื่อมโทรม

ส่วนชาวกำปงสะปืออีกรายหนึ่งกล่าวว่า ทุกเช้าหลังทำความสะอาดบ้าน เธอจะเผาขยะพลาสติก เพราะคิดว่าการเผาขยะแค่เพียงเล็กน้อยจะไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อเห็นคำสั่งของกระทรวง ทำให้เธอรู้ว่าการเผาฟางข้าว เผาป่า และเผาขยะพลาสติกทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน