header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

พรรค NLD แถลงครั้งแรกหลังชนะเลือกตั้ง ให้คำมั่นตอบสนองความต้องการประชาชน

ASEAN News

17 พฤศจิกายน 2563 :พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของพม่าให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของประชาชน หลังชนะศึกเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พ.ย.

พรรค NLD ของนางอองซานซูจี มีถ้อยแถลงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกหลังการประกาศผลการเลือกตั้งว่าจะดำเนินการตาม 3 เป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ในการแถลงนโยบายเลือกตั้ง ที่จะพยายามบรรลุซึ่งสันติภาพภายในประเทศและกิจการของกลุ่มชาติพันธุ์ รัฐธรรมนูญที่สามารถสร้างสหพันธ์สหภาพประชาธิปไตย และการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง

 

พรรคยังให้คำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองต่อความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของประชาชนที่มีต่อพรรคในการเลือกตั้งทั่วไป ดังเช่นที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมาเป็นเวลากว่า 30 ปี นับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปปี 2533

พรรค NLD ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นจากการคว้าที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาทั้ง 3 ระดับในการเลือกตั้งทั่วไปปีนี้ ซึ่งตามผลการเลือกตั้งที่ประกาศโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งสหภาพเมื่อวันอาทิตย์ พรรค NLD ได้ไปทั้งหมด 920 ที่นั่ง จาก 1,117 ที่นั่งที่เปิดให้มีการเลือกตั้ง

พรรคได้ 396 ที่นั่งในสภาล่างและสภาสูง ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินที่นั่งเป้าหมายสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ขณะเดียวกัน ก็ได้ที่นั่งถึง 501 ที่นั่งในสภาระดับภูมิภาคหรือรัฐ และอีก 23 ที่นั่งของชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ในสภาระดับภูมิภาคหรือรัฐ.


แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน