header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

เศรษฐกิจเวียดนามโตสุดในรอบ 5 ปี

ASEAN News

26 ธันวาคม 2558 : สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ว่าสำนักงานสถิติกลางของเวียดนาม ( จีเอ็นเอส ) ออกรายงานสรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศตลอดทั้งปีนี้ ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( จีดีพี ) ขยายตัวร้อยละ 6.68 เกินกว่าเป้าหมายของรัฐบาลซึ่งคาดการณ์เอาไว้ที่ร้อยละ 6.2 และถือเป็นอัตราการเติบโตของจีดีพีที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2553

 

ทั้งนี้ การขยายตัวของจีดีพีในปีนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของเวียดนามในอีกหลายปีนับจากนี้อย่างมาก เนื่องจากตลาดโลกยังขาดเสถียรภาพ และราคาน้ำมันดิบยังคงตกต่ำ ขณะที่ธนาคารกลางของเวียดนามรายงานอัตราเงินเฟ้อประจำปีนี้ ว่าอยู่ที่ร้อยละ 0.63 เท่านั้น ถือเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 14 ปี ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น บวกกับการใช้จ่ายภายในประเทศที่ดีขึ้น

ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียผูกติดกับเศรษฐกิจของจีนมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัวตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งจีดีพีขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 25 ปี ส่งผลให้ประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่กันถ้วนหน้า

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน