header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

คาดปีนี้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต 6.55 %

ASEAN News

5 ธันวาคม 2558 : สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ว่า รัฐบาลเวียดนามเปิดการประชุม หุ้นส่วนการพัฒนาเวียดนาม (Vietnam Development Partnership Forum) ที่กรุงฮานอย เมื่อวันเสาร์ ซึ่งวาระหลักอยู่ที่การแถลงภาพรวมผลการดำเนินนโยบาย ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558 และการพัฒนาเฉพาะปี 2558 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำหรับปี 2559 - 2563

 

นายกรัฐมนตรีเหงียน ทัน ดุง ของเวียดนาม กล่าวต่อที่ประชุม ว่า ปี 2558 เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างปี 2554 - 2558 ซึ่งในปี 2558 นี้เวียดนามประสบความสำเร็จ ในการรวมตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก โดยผ่านการเข้าร่วม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี กับเกาหลีใต้และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (อีเออียู) เสร็จสิ้นการเจรจากับกลุ่ม ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (ทีพีพี) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้ทั้งโอกาสและเป็นความท้าทาย สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม

เหงียน ทัน ดุง กล่าวตอนหนึ่งว่า คาดว่าอัตราเติบโตรายปีของเศรษฐกิจเวียดนาม ในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 6.55 ดีขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.98

ทางด้าน นายบุ่ย กวง วินห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน กล่าวว่า เศรษฐกิจเวียดนามโดยภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีอัตราเติบโตโดยเแลี่ยที่ร้อยละ 5.88 ในช่วง 5 ปีล่าสุด อัตราความยากจนลดลงต่ำกว่าร้อยละ 5 มาตรฐานการดำรงชพวิตของประชาชนดีขึ้น ในระยะ 5 ปีข้างหน้ารัฐบาลมีแผนทำให้เศรษฐกิจประเทศขยายตัวร้อยละ 6.5 - 7 ต่อปี โดยจะมุ่งเน้นดำเนินการ 3 แนวทางหลักในการพัฒนาคือ 1. ปรับปรุงการปฏิรูปสถาบันต่างๆ 2. ส่งเสริมทักษะของทรัพยากรมนุษย์ และ 3. พัฒนาเครือข่ายระบบสาธารณูปโภค.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน