header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

สิงคโปร์กระตุ้นการจ้างงานประชากรของประเทศ

ASEAN News

8 กรกฏาคม 2558 : สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ว่า กระทรวงแรงงานสิงคโปร์แถลงนโยบายเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานในประเทศแก่ชาวสิงคโปร์ โดยนับแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างร้อยละ 10 - 40 ของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 2,800 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 70,000 บาท) เพื่อให้จ้างพนักงานระดับผู้จัดการหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพของงานระดับกลางที่เป็นคนท้องถิ่น และต้องจ่ายค่าจ้างให้อย่างน้อย 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 100,000 บาท) ต่อเดือน หากผู้นั้นมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป และว่างงานมาอย่างน้อย 6 เดือน

 

รัฐบาลเรียกร้องให้นายจ้างลงประกาศหางานในแหล่งที่ชาวสิงคโปร์สามารถเข้าถึงได้ และให้พิจารณาผู้สมัครที่เป็นชาวสิงคโปร์ก่อนชาวต่างชาติ นอกจากส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลยังมีแผนคุมเข้มมาตรการจ้างงานชาวต่างชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนอย่างมาก เพราะพวกเขารู้สึกว่าตลาดงานในประเทศกำลังถูกครอบครองโดยชาวต่างชาติ โดยตัวเลขการว่างงานของสิงคโปร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วนเวียนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน