header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ปินส์ส่วนใหญ่อยากให้การหย่าร้างถูกกฎหมาย

ASEAN News

25 มีนาคม 2558 : สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่25 มี.ค.ว่า ชาวฟิลิปปินส์ส่วนมากสนับสนุนการหย่าร้างทำให้การสนับสนุนหย่าร้างในประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกขยายตัวมากขึ้น ขณะที่ฟิลิปปินส์ยังเป็นชาติเดียวในโลกพร้อมด้วยวาติกันไม่ยอมให้ชีวิตการแต่งงานล้มเหลวต้องขาดจากกัน

 

 

โซเชียลเวทเธอร์ สเตชั่นส์ที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงมะนิลา ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นผู้ใหญ่ชาวฟิลิปปินส์จำนวน1,800คนทั่วประเทศ เมื่อเดือนพ.ย.ปีที่แล้วพบว่า ร้อยละ60ต้องการให้การหย่าร้างเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 3ปีก่อนถึงร้อยละ 10 ทั้งนี้การประกาศแต่งงานเป็นพันธะสัญญาไปชั่วชีวิตในฟิลิปปินส์ ที่ประชากรราวร้อยละ 80ของจำนวน 100ล้านคนเป็นคาทอลิก อีกทั้งยังห้ามทำแท้งและไม่ให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพศเดียวกันเยี่ยงคู่รัก

ผู้หญิงคนใดที่กระทำผิดคบชู้สู่ชายจะต้องถูกลงโทษจำคุก6ปี ขณะที่ สามีมีเมียน้อยต้องโทษจำคุก4 ปี เอเมอร์เรนเซียนา เดอ เจซัส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์กล่าวว่า เธอหวังว่า โพลชิ้นนี้จะเป็นแรงผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการแต่งงาน

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์  

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน