header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ILO ชี้ค่าแรงเวียดนามยังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

ASEAN News

7 ธันวาคม 2557 : ซินหวา - แม้เวียดนามจะมีการพัฒนาโดยรวมในเชิงบวก แต่ค่าแรงในเวียดนามยังคงล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุ

ILO ระบุในการแถลงข่าวการเปิดรายงานค่าจ้างแรงงานทั่วโลก ประจำปี 2557-2558 ที่เผยแพร่ในกรุงฮานอยเมื่อวันศุกร์ (5) ว่า ในช่วงระหว่างปี 2554-2556 เวียดนามมีค่าแรงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 13.67% ส่วนหนึ่งมาจากการปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำ โดยในหมู่ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ค่าแรงต่อเดือนโดยเฉลี่ยในปี 2556 ของเวียดนามอยู่ที่ 181 ดอลลาร์ นำหน้าเพียงแค่ลาว (119 ดอลลาร์) กัมพูชา (121 ดอลลาร์) และอินโดนีเซีย (174) เท่านั้น

 

 

ส่วนค่าแรงต่อเดือนโดยเฉลี่ยของเวียดนามคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าแรงในไทย ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 357 ดอลลาร์ น้อยกว่าหนึ่งในสามของค่าแรงของมาเลเซียที่ 609 ดอลลาร์ และมีสัดส่วนเป็น 1 ใน 20 ของค่าแรงในสิงคโปร์ที่ 3,547 ดอลลาร์ ตามการระบุของรายงาน

“ความแตกต่างอย่างมากของค่าแรงในหมู่ประเทศกลุ่มอาเซียนสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในหลายปัจจัย ที่รวมทั้งความสามารถในการผลิตของแรงงาน เมื่อประเทศต่างๆ ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้าง และพัฒนาทักษะแรงงาน พวกเขาวางรากฐานให้แก่กิจการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก้าวไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น” ผู้อำนวยการ ILO ประจำเวียดนาม กล่าว.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน