header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

กัมพูชาออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานกลางคืน

ASEAN News

8 ตุลาคม 2557 : สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่8ต.ค.ว่า รัฐบาลกัมพูชาออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ทำงานในช่วงเวลากลางคืน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานที่ทำงานในสถานบันเทิงยามค่ำคืนไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับแรงงานทั่วไป และมักจะถูกปฏิบัติเหมือนกับแรงงานนอกระบบ

 

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและแรงงานแถลงว่า การออกกฎหมายฉบับดังกล่าว เพราะรัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาการใช้ความรุนแรง การคุกคามทางเพศ การทำงานเกินเวลา และการคุ้มครองความปลอดภัยของแรงงานที่ทำงานในเวลากลางคืนยังอยู่ในระดับที่ต่ำ นอกจากนี้ยังเป็นการขจัดปัญหาการบังคับใช้แรงงาน ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับการใช้ความรุนแรง เช่นการลงโทษอย่างทารุณ การกดขี่ค่าจ้าง และการบังคับให้ทำแท้ง

นายโยชิเทรุ อูราโมโต ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเผยว่า ในกัมพูชาและประเทศในภูมิภาคพบการใช้ความรุนแรงต่อแรงงาน ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง พร้อมกับกล่าวชื่นชมว่า กัมพูชากล้าที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกมากที่สุดของภาครัฐ ในการหาแนวทางป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ตามเหล่าสถานบันเทิงทั้งดิสโก้เทค ร้านคาราโอเกะ และลานจำหน่ายเบียร์ในกัมพูชา ถือเป็นสถานที่ล่อแหล่มที่ใช้บังหน้าเพื่อขายบริการทางเพศ ขณะที่ค่าจ้างและเงื่อนไขการทำงานในภาคอุตสาหกรรมของกัมพูชายังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ แม้สหภาพแรงงานจะมีความแข็งแกร่งก็ตาม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออกสิ่งทอที่ทำรายให้แก่ประเทศมากที่สุด

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน