header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ทางด่วนฮานอย-หล่าวกาย เปิดประตูจีนสู่อาเซียน

ASEAN News

10 กันยายน 2557 : ASTVผู้จัดการออนไลน์ - เวียดนามกำลังจะเปิดใช้ทางหลวงสายยาวที่สุดในภาคเหนือ จาก อ.โนยบ่าย (Noi Bai) กรุงฮานอย ไปยัง จ.หล่าวกาย (Lao Cai) ทางตอนบนสุดของประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกสายยุทธศาสตร์สำคัญ เชื่อมมณฑลหยุนหนัน ของจีน กับเวียดนาม และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งมวลในอนาคต ส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นต้นเดือน ต.ค.

การก่อสร้างแบ่งออกเป็นหลายสัญญา ตัดผ่านท้องที่ 5 จังหวัด และนคร คือ กรุงฮานอย หวีงฟก (Vinh Phuc) ฟุเถาะ (Phu Tho) เอียนบ่าย (Yen Bai) และ จ.หล่าวกาย หลังจากดำเนินมาเป็นเวลา 5 ปี จนถึงวันนี้ ช่วงกลางฟุเถาะ-เอียนบ่าย ได้แล้วเสร็จลง และจะเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.เป็นต้นไป หนังสือพิมพ์ออนไลน์อานนีงถู่โด รายงาน

 

 

ทางด่วนสายนี้เป็นโครงการพัฒา และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่สุดอีกโครงการหนึ่งโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ จากทางหลวงทุรกันดารที่สุดสายหนึ่ง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุด เนื่องจากแคบ และกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทางคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา วันนี้กลายมาเป็นระบบทางด่วนทันสมัย เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้า และนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งทางตอนเหนือ ร่วมทั้งเมืองซาปา กับฟานสิปาน ซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดมในย่านนี้ด้วย

โครงการก่อสร้างดำเนินการ และบริหารโดยบริษัทพัฒนาทางด่วนเวียดนาม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงขนส่ง รวมระยะทางตลอดสาย 245 กิโลเมตร สร้างตามมาตรฐานทางหลวงเกรด A รวมมูลค่าก่อสร้าง 1,460 ล้านดอลลาร์ ใช้เงินกู้ผ่อนปรนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย 236.11 ล้านดอลลาร์ เงินกู้ปกติ 1,030 ล้านดอลลาร์จากแหล่งเดียวกัน กับเงินงบประมาณอีก 170.31 ล้านดอลลาร์

การก่อสร้างประกอบด้วยทางด่วน 2 และ 4 ช่องจราจรกับไหล่ถนน ออกแบบสำหรับความเร็ว 100 กม./ชม. ช่วง 123 กม. เอียนบ่าย-หล่าวกาย จะเป็น 2 ช่องทาง ทำความเร็วสูงวสุดได้ 80 กม./ชม. เนื่องจากเป็นช่วงคดเคี้ยว วกวนไปตามไหล่เขา นอกจากนั้น ยังมีสะพานหลายขนาดจำนวน 120 แห่ง อุโมงค์ลอดภูเขายาว 530 เมตร 1 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 12 แห่ง จุดเก็บค่าผ่านทาง 13 จุด และจุดแวะพักระหว่างรวมเป็นเนื้อที่่ 23 เฮกตาร์ (143 ไร่เศษ)

การก่อสร้างต้องเวนคืนพื้นที่กว่า 2,000 เฮกตาร์ (กว่า 12,500 ไร่) ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรกว่า 25,000 ราย ก่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรวม 99 นิคม ต้องใช้เงินในการฟื้นฟูแหล่งทำกินให้แก่ราษฎรรวม 17,000 ครอบครัว ต้องโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคไปยังแหล่งใหม่ หรือเส้นทางใหม่จำนวนมาก สื่อออนไลน์กล่าว

ตามตัวเลขของบริษัททางด่วนเวียดนาม ถนนใหม่จะช่วยร่นเวลาการเดินทางจากกรุงฮานอยไปยัง จ.หล่าวกาย ลงเหลือระหว่าง 3-5 ชั่วโมง จาก 7 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ นอกจากจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในจังหวัดภาคเหนือโดยตรงแล้ว ยังช่วยลดความแออัดของการคมนาคมขนส่งของทางหลวงสายอื่นๆ ที่เชื่อมจังหวัดรายทางอีกหลายจังหวัด ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงมหาศาล และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป เนื่องจากไม่มีสี่แยกร่วมกับถนนสายอื่นตลอดเส้นทาง

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน