header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

พม่าจะอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติดำเนินกิจการได้ในเดือน ก.ย. นี้

ASEAN News

27 มิถุนายน 2557 : เอเอฟพี - ธนาคารกลางพม่าระบุว่า ได้วางแผนที่จะมอบใบอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเข้าดำเนินการในประเทศได้ในเดือน ก.ย. นี้ หวังกระตุ้นเม็ดเงินให้แก่ธุรกิจท้องถิ่นในเศรษฐกิจของประเทศที่ครั้งหนึ่งถูกควบคุมอย่างเข้มงวด

รัฐบาลนักปฏิรูปของพม่าต้องการที่จะปรับปรุงภาคธนาคารของประเทศให้ทันสมัย หลังไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการทหารที่ยาวนานหลายทศวรรษ ขณะที่ธนาคารต่างชาติที่ต้องการหาตลาดใหม่กำลังจับตามองภาคการเงินที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของพม่า

 

 

เซ็ต อ่อง รองผู้ว่าการธนาคารกลาง กล่าวต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติในกรุงเนปีดอเมื่อวันพุธ (25) ว่า ผู้ให้กู้ต่างชาติจะได้รับใบอนุญาตในเดือน ก.ย. แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการบังคับใช้อยู่

ธนาคารต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในส่วนของธนาคารค้าปลีก และจะต้องมีทุนอย่างน้อย 75 ล้านดอลลาร์ และจะได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาธนาคารเพียงแห่งเดียว

“การควบคุมต่างๆ พิจารณาขึ้นเพื่อประโยชน์แก่นายธนาคาร และในนักธุรกิจท้องถิ่น” เซ็ต อ่อง กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภา

เว็บไซต์ธนาคารกลางระบุว่า มีธนาคารต่างชาติ 35 แห่ง ได้เข้ามาเปิดสำนักงานในพม่า แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ให้บริการทางธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารจากภูมิภาคเอเชีย

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ชื่นชมการปฏิรูปเศรษฐกิจของพม่า ที่รวมทั้งให้อิสระแก่ธนาคารกลาง และการลอยตัวเงินจ๊าต โดยในเดือน ม.ค. กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์การเติบโตของพม่าในปีงบประมาณ 2556-2557 จะขยายตัวขึ้นไปที่ 7.5% และเกือบ 7.8% ในปีถัดไป.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน