header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

พม่าเสนอร่างกฎหมายควบคุมการเปลี่ยนศาสนา

ASEAN News

27 พฤษภาคม 2557 : เอพี - รัฐบาลพม่ากำลังพยายามที่จะวัดการสนับสนุนของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายการเปลี่ยนศาสนาที่ถูกผลักดันโดยพระสงฆ์ที่มีแนวคิดชาตินิยม ที่กำหนดว่าผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความเชื่อจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

หากร่างกฎหมายผ่านมติเห็นชอบแล้ว ผู้ที่พบว่ามีความผิดจากการเปลี่ยนศาสนาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี

 

 

พม่า ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อความรุนแรงทางศาสนาที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ ทางภาคตะวันตกของประเทศ นับตั้งแต่ประเทศเริ่มเปลี่ยนจากการปกครองของเผด็จการทหารที่ยาวนานนับครึ่งศตวรรษมาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อ 3 ปีก่อน

ในเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีประชาชนเสียชีิวิตมากถึง 280 คน และอีก 140,000 คน ต้องไร้ที่อยู่อาศัย ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมซึ่งถูกชาวพุทธหัวรุนแรงโจมตี

ร่างกฎหมายดังกล่าวตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของทางการวันนี้ (27) แต่ไม่ได้ระบุถึงศาสนาใดโดยเฉพาะ แต่เพราะกฎหมายนี้ถูกเสนอโดยองค์กรเพื่อการคุ้มครองเชื้อชาติและศาสนา ที่นำโดยพระสงฆ์ทีี่มีแนวคิดชาตินิยม ถูกตีความอย่างกว้างขวางว่ามีเป้าหมายที่จะป้องกันชาวมุสลิมจากความพยายามที่จะบังคับให้ผู้หญิงที่นับถือศาสนาพุทธละทิ้งความเชื่อของตัวเอง เพื่อแต่งงาน หรืออื่นๆ

กฎหมายจะกำหนดให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความเชื่อจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการลงทะเบียนการเปลี่ยนศาสนา ที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศาสนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกิจการสตรี และเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาท้องถิ่น แต่กฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะมีมาตรการใดเกิดขึ้นต่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนศาสนา

มา ธิดา อดีตนักโทษการเมือง นักเขียน และผู้สื่อข่าวที่มีชื่อเสียง ออกมาคัดค้านความเคลื่อนไหวนี้ โดยระบุว่า การที่จะต้องได้รับอนุญาตจากทางการเพื่อเปลี่ยนศาสนาเป็นการจำกัดเสรีภาพในการเลือก และว่าบุคคลที่โตแล้วมีสิทธิที่จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาตามที่ตัวเองเลือกโดยไม่มีการแทรกแซงของทางการ

องค์กรเพื่อการคุ้มครองเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ ที่เป็นการร่วมกันระหว่างพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปเมื่อปีก่อนองค์กรสามารถรวบรายชื่อสนับสนุนกฎหมายการเปลี่ยนศาสนาได้ 1.3 ล้านชื่อ

รัฐบาลเห็นว่ากฎหมายนี้มีความอ่อนไหวทางการเมือง และในตอนนี้รัฐบาลกำลังพยายามที่จะวัดเสียงสนับสนุนของประชาชนต่อกฎหมายดังกล่าว.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน