header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

หลวงพระบาง ตั้งเป้าลดปัญหาความยากจน

ASEAN News

19 พฤษภาคม 2557 : นักข่าวเคพีแอลของสปป.ลาวรายงานจากแขวงหลวงพระบางประเทศ สปป.ลาวเมื่อวันที่ 19 พ.ค.ว่าทางการแขวงหลวงพระบาง ตั้งเป้าลดครอบครัวของประชาชนที่มีฐานะยากจนในจังหวัดให้เหลืออยู่ที่ร้อยละ 5.84 ภายในสิ้นปีนี้

 

โดยนายคำเพงไซสมเพง ผู้ว่าราชการแขวงหลวงพระบาง กล่าวว่าเพื่อเป็นการทำให้แผนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของแขวงให้ประสบความสำเร็จ และลดปัญหาความยากจนของประชาชนทางแขวงหลวงพระบาง จะตั้งเป้าลดความยากจนของประชาชนในทุกพื้นที่ของแขวงเพื่อรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับประชาชน

ทั้งนี้มีอยู่ประมาณ 197 หมู่บ้าน ที่อยู่ในบัญชีเป็นหมู่บ้านยากจน และตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ 25 ของหมู่บ้านทั้งหมดอย่างไรก็ตาม หมู่บ้านยากจนอยู่ที่ 63แห่งเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกัน จำนวนครอบครัวที่ยากจนอยู่ที่ 6,718 ครอบครัวหรือเท่ากับร้อยละ 8.92 ของครอบครัวทั้งหมดรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังมุ่งเน้นที่จะช่วยประชาชนคนยากจน ให้เข้าถึงที่ดินทำกินแบบผสมและรายได้ที่มั่นคงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างสูง เช่นการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด งา กล้วย และพืชอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในแขวงหลวงพระบางเองและในพื้นที่ใกล้เคียง

นายคำเพงกล่าวด้วยว่า ในปีหน้านี้หลวงพระบางก็มีแผนการที่จะประกาศให้หมู่บ้าน176 แห่งเป็นพื้นที่พัฒนาและควบรวมกันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่8 แห่งในหลายเมืองเล็กๆ และแก้ปัญหาคนย้ายถิ่น

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน