header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

อาเซียนวิตกความตึงเครียดในน่านน้ำทะเลจีนใต้

ASEAN News

10 พฤษภาคม 2557 : สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเนย์ปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่่ 10 พ.ค. ว่า การประชุมสุดยอดกลุ่มสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ครั้งที่ 24 ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเมียนมาร์ กรุงเนย์ปิดอว์ เมืองหลวงเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พ.ค. ในวันเสาร์เป็นการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศ 10 ชาติสมาชิก โดยที่ประชุมได้แสดงความวิตกอย่างยิ่ง ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในน่านน้ำทะเลจีนใต้ ที่กำลังลุกลาม ระหว่างจีนกับ 2 ชาติสมาชิกอาเซียนคือ เวียดนามและฟิลิปปินส์

 

แถลงการณ์ร่วมของที่ประชุม ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ใช้ความอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะเป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังได้เรียกร้องให้แต่ละประเทศ ที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในน่านน้ำ แก้ไขกรณีพิพาทด้วยสันติวิธี โดยไม่ใช้การข่มขู่คุกคาม หรือใช้กำลัง

การประชุมระดับผู้นำประเทศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ เมียนมาร์เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24 ในฐานะชาติประธานหมุนเวียนของกลุ่ม ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปีนับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมียนมาร์ถูกกดดันให้สละการเป็นชาติประธานหมุนเวียนเมื่อปี 2549 จากปัญหาความล้มเหลวในการปฏิรูปประชาธิปไตยของรัฐบาลเผด็จการทหาร

แต่หลังจากรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งนำโดย ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ดำเนินการปฏิรูปประเทศแบบพลิกผัน เมียนมาร์จึงได้รับการยอมรับจากนานาอารยะประเทศอีกครั้ง รวมถึงการได้สิทธิเป็นประธานหมุนเวียนของกลุ่มอาเซียนกลับคืน.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน