header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

รายงานเผยช่องว่างรายได้ระหว่างคนรวย-คนจนในเวียดนามขยายกว้าง

ASEAN News

5 มีนาคม 2557 : ซินหวา - รายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) และธนาคารโลก ระบุว่า ช่องว่างรายได้ระหว่างคนรวย และคนจนในเวียดนามยังคงขยายกว้าง

รายงานเกี่ยวกับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม ระบุว่า ประชาชนในชุมชนเมืองในปี 2555 มีรายได้เฉลี่ย 3 ล้านด่งต่อเดือน (142 ล้านดอลลาร์) ขณะที่รายได้ต่อเดือนของประชาชนในชนบทอยู่ที่ 1.6 ล้านด่ง (76 ล้านดอลลาร์)

 

 

กลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศมีรายได้เฉลี่ย 512,000 ด่งต่อเดือน (24 ดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 38.5% จากปี 2553 ขณะที่คนรวยมีรายได้เฉลี่ย 4.8 ล้านด่ง (227 ดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อนหน้านี้

นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารโลกเวียดนามกล่าวว่า รายงานดังกล่าวนับได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธนาคารโลก และผู้กำหนดนโยบายของเวียดนาม และการศึกษาในลักษณะนี้ควรได้รับการส่งเสริมต่อไป โดยการสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเวียดนามดำเนินขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่าย การศึกษา และสุขภาพ.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน