header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ลาวขุดรากขบวนการลอบตัดไม้ภาคกลาง ยึดเผาเลื่อยยนต์กว่า 400 เครื่อง

ASEAN News

12 กุมภาพันธ์ 2557 : ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ทางการลาวได้ทำพิธีเผาทำลายเลื่อยโซ่ หรือ Chain Saw ซึ่งเป็นเลื่อยยนต์สำหรับตัดต้นไม้รวมจำนวน 447 เครื่อง ทั้งหมดนี้จับยึดได้ในแขวงคำม่วนเพียงแห่งเดียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นการลักลอบตัดไม้ที่มีขบวนการอันใหญ่โตในดินแดนฝั่งตรงข้ามกับ จ.นครพนม ของไทย

ทางการยังจับยึดสัตว์ป่าหวงห้ามที่ถูกล่าได้เป็นจำนวนมาก และจัดการเผาทำลายพร้อมกันวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนารายงาน

 

เลื่อยโซ่ที่ใช้เครื่องยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนำพา ใช้ตัดต้นไม้ได้ดี รวมทั้งเลื่อยไม้ท่อน หรือเลื่อยไม้ปีกได้อีกด้วย เป็นอุปกรณ์หวงห้ามในลาวกับอีกหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศไทยที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ผู้ประสงค์จะมีไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ แต่ไม่ได้ห้ามเลื่อยโซ่ที่ใช้ไฟฟ้าสำหรับงานสวน และงานภายในบ้าน

หนังสือพิมพ์รายวันซึ่งเป็นของสมาคมนักข่าวแห่งชาติของลาว กล่าวว่า ในคราวเดียวกันทางการแขวงคำม่วน ได้เผาทำลายสัตวป่าที่ถูกจับยึดได้รวม 87 ตัว รวมน้ำหนัก 45.5 กิโลกรัม รวมทั้งตัวขะหยุ (ข่าหนู) ที่ค้นพบเมื่อหลายปีก่อนในเขตเขาหินปูนของแขวงนี้ หลังจากที่เคยเชื่อกันว่า สัตว์ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ 11 ล้านปีที่แล้ว โดยพบซากฟอสซิลของมันในบริเวณตอนใต้ของจีน

การจับยึด และการเผาทำลายดังกล่าว “แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าหวงห้าม” ของทางการ หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันกล่าว

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ทั้งแผนกปกกครองแขวงคำม่วน แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวง รวมทั้งฝ่ายตรวจตราต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง ได้เข้าร่วมในพิธีเผาทำลายครั้งนี้ด้วย ลาวพัฒนากล่าว.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน