header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ความยากจนทำเมียนมาร์ผลิตฝิ่นพุ่ง

ASEAN News

18 ธันวาคม 2556 : สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทพฯเมื่อวันที่18 ธ.ค.ว่าสำนักงานปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ระบุว่า ความพยายามของทางการเมียนมาร์ในการหยุดการผลิตฝิ่นไม่ประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีทางเลือกอื่นในการดำรงชีพ หน่วยงานดังกล่าวของยูเอ็นประเมินในรายงานสำรวจฝิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า เมียนมาร์จะผลิตฝิ่นได้ถึง870 เมตริกตันในปี2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ26เมื่อเทียบกับการผลิตฝิ่นในปี2555 ถือเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับ2 ของโลกรองจากอัฟกานิสถานซึ่งในปีนี้ ผลิตฝิ่นได้ถึง5,500 เมตริกตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49

 

 

รายงานระบุด้วยว่า ความต้องการยาเสพติดในตลาดเอเชียที่เพิ่มขึ้นมีส่วนทำให้การผลิตฝิ่นในเมียนมาร์พุ่งขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้ว ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกยังยึดเฮโรอีนได้ถึง 9เมตริกตัน เมื่อเทียบกับปี2553 ที่ยึดเฮโรอีนได้6.5 เมตริกตัน ขณะเดียวกัน ก็ยึดฝิ่นได้2.7เมตริกตันเมื่อปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับปี 2553ที่ยึดได้ 2เมตริกตัน

สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความชัดเจนว่า ความพยายามแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นจะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ และผลการสำรวจเกษตรกรในหมู่บ้านที่ปลูกต้นฝิ่นพบว่า เงินจากการปลูกต้นฝิ่นยังคงเป็นรายได้หลักของครอบครัว เพราะชาวบ้านยังยากจน

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน