header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

เริ่ม 1 ม.ค.2557 จนท.ลาวทุกระดับต้องเปิดเผยทรัพย์สิน

ASEAN News

20 พฤศจิกายน 2556 : ASTVผู้จัดการออนไลน์ - องค์การตรวจสอบรัฐบาลกำลังจัดเตรียมเอกสารเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ปีหน้าเป็นต้นไป ซึ่งรัฐกร หรือลูกจ้างภาครัฐระดับบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน รวมทั้งทหาร-ตำรวจ ยศตั้งแต่ร้อยโทขึ้นไป จะต้องประกาศทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เป็นมาตรการที่ถูกมองว่าเป็นความพยายามในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐทุกระดับ

นอกจากทรัพย์สินที่เป็นเงินสด เงินในบัญชีธนาคาร มูลค่าหุ้น บ้านเรือน ยานพาหนะ เครื่องประดับ ทอง และเพชรพลอย อัญมณีต่างๆ แล้ว เจ้าหน้าที่รัฐที่รับของขวัญมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านกีบ หรือประมาณ 19,500 บาทขึ้นไป จะต้องประกาศเป็นทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ เป็นรายงานของคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ทำงานในเรื่องนี้

 

 

ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฤษฎีการของนายกรัฐมนตรี ที่ออกในเดือน มิ.ย.ปีนี้ ให้พนักงานของรัฐระดับบริหารขึ้นไป จนถึงระดับสูงทั้งในพรรคประชาชนปฏิวัติลาว รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ แนวลาวสร้างชาติ ตลอดจนองค์การมหาชนสังกัดรัฐบาลทั้งหมด จะต้องประกาศทรัพย์สิน และหนี้สินของตนกับครอบครัว ตลอดจนญาติผู้ใกล้ชิด สำนักข่าวของทางการรายงาน

คณะกรรมาการตรวจสอบรัฐบาลได้ปิดประชุมเป็นเวลา 2 วันลงในวันอังคารนี้ในนครเวียงจันทน์

การประกาศ หรือแจ้งทรัพย์สินดังกล่าวกำลังจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เข้าเงื่อนไขจะมีเวลา 1 ปีเต็มในการจัดการทางเอกสารของตน ก่อนนำไปยื่นต่อคณะกรรมการขององค์การตรวจสอบตามกำหนด

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องแจ้งทรัพย์สินทุกๆ 2 ปี การถือครองทรัพย์สิน และสิ่งของมีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านกีบ หรือประมาณ 78,000 บาทขึ้นไป ถือเป็นทรัพย์สินที่จะต้องแจ้ง

ผู้ที่เข้าเงื่อนไขฯ ยังจะต้องแถลงในรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ภรรยา หรือสามีแ ละบุตรธิดาถือครองด้วย และจะต้องบอกการได้มาของทรัพย์สิน กับสิ่งของมีค่าต่างๆ ดังกล่าว เช่นเดียวกับมูลค่าหนี้สิน และการก่อหนี้ สำนักข่าวสารปะเทดลาวกล่าว

ทรัพย์สินที่จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการฯ ยังรวมทั้งเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง หรือรายได้ใดๆ ก็ตามที่ได้จากการประกอบธุรกิจของครอบครัว จากการเช่า หรือให้เช่าทรัพย์สิน รายได้จากค่าเช่า เงินกู้ ตลอดจนดอกเบี้ย ถือเป็นสิ่งจะต้องแจ้งด้วยเช่นกัน

พนักงานใหม่ของรัฐจะต้องแจ้งทรัพย์สินภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ถูกบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้า รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการเลือกตั้งจะต้องประกาศทรัพย์สินทุกครั้ง

เจ้าหน้ารัฐที่จะเกษียณอายุจะต้องแจ้งทรัพย์สินล่วงหน้าอย่างช้า 30 วันก่อนเกษียน สำนักข่าวของทางการกล่าว.

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน