header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

เวียดนามตั้งเป้าเศรษฐกิจปี 2557 โตร้อยละ 5.8

ASEAN News

11 พฤศจิกายน 2556 : สำนักข่าววอยซ์ ออฟ เวียดนาม รายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ว่า สมัชชาแห่งชาติ หรือรัฐสภาเวียดนาม ผ่านความเห็นชอบมติว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญในปี 2557 เมื่อวานนี้ โดยตั้งเป้าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี ไว้ที่ร้อยละ 5.8 และดัชนีราคาผู้บริโภค หรือซีพีไอ อยู่ที่ร้อยละ 7

 

ซึ่งภายใต้มติดังกล่าว เวียดนามมีจุดมุ่งหมายเพื่อเดินหน้าทำให้เศรษฐกิจมหภาคขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพต่อไป, ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ, รับประกันความมั่นคงของสังคม และสวัสดิการสังคม และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2557 ยังถูกกำหนดให้เป็นปีของการเร่งการปฏิรูประบบการบริหารราชการ, ป้องกันการคอร์รัปชั่น และสร้างความเชื่อมั่นในการปกป้องชาติ, ความมั่นคงทางการเมือง, ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม

สมัชชาแห่งชาติเวียดนาม ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้านโยบายการเงินแบบยืดหยุ่น, คุมเข้มนโยบายงบประมาณ, ควบคุมหนี้สาธารณอย่างเข้มงวด และส่งเสริมความโปร่งใส่ในราคาไฟฟ้าและสนับสนุนราคาตามกลไกตลาดสำหรับไฟฟ้า การบริการสาธารณสุข และการศึกษาต่อไป

ในวันเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีเหวียน เติ๋น สุง ของเวียดนาม ก็ได้เสนอรายงานเพิ่มจำนวนรองนายกรัฐมนตรีจาก 4 เป็น 5 คน ในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 13 ของประเทศ โดยรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วย นายเหงียน เติ๋น สุง กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนั้น จะเป็นตำแหน่งสำคัญในการดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในต่างประเทศของเวียดนามด้วย

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน