header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ฟิลิปปินส์อาจอนุญาตปลูกข้าวจีเอ็มเพื่อจำหน่ายในอีกไม่กี่ปี

 
ASEAN News

5 พฤศจิกายน 2556 : นักวิจัยในฟิลิปปินส์เผยว่า ข้าวผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรม (จีเอ็ม) อาจได้รับอนุญาตให้ปลูกเชิงพาณิชย์ในฟิลิปปินส์ได้ในปี 2559 แม้มีกระแสคัดค้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มสิ่งแวดล้อม

 

เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (อีรี่) และกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ แถลงว่า กระบวนการวิจัยและพัฒนาข้าวสีทองในแปลงทดลองเสร็จสมบูรณ์แล้ว แม้แปลงทดลองถูกทำลายไป 1 แปลง ขั้นตอนหลังจากนี้คือการตรวจสอบว่าปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่ ปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดในโลกปลูกข้าวจีเอ็มในเชิงพาณิชย์ หากฟิลิปปินส์อนุญาตจะเป็นประเทศแรกในโลก ช้าหรือเร็วขึ้นกับกระบวนการอนุญาต คาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี จึงจะสามารถแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรได้

กลุ่มสิ่งแวดล้อมได้บุกทำลายแปลงทดลองปลูกข้าวจีเอ็ม 1 แปลง เมื่อเดือนสิงหาคม เพราะเกรงว่าจะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายและอาจแพร่ไปถึงพืชที่ไม่ใช่พืชจีเอ็ม ขณะที่นักวิจัยอ้างว่าข้าวสีทองได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมให้สามารถผลิตวิตามินเอเพื่อช่วยประชากรในประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดวิตามินนี้ ซึ่งทำให้ตาบอด ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และถึงขั้นเสียชีวิต

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน