header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ผู้หญิงลาวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมากขึ้น

 
ASEAN News

29 ตุลาคม 2556 : สำนักข่าวแห่งชาติลาว รายงานจากกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ว่า คณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อพัฒนาสตรี หรือเอ็นซีเอดับเบิลยู เปิดเผยว่า แนวโน้มผู้หญิงเข้าสู่อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการค้าในลาว ขณะนี้ เพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 40 โดยมีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจจำนวน 39,231 หน่วย จากจำนวนทั้งสิ้น 87,947 หน่วยทั่วประเทศ จากรายงานจองเอ็นซีเอดับเบิลยู ต่อที่ประชุมประจำปีเมื่อวานนี้ ธุรกิจหลัก ๆ ซึ่งมีผู้หญิงเข้าไปทำงาน มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ, ภาคหัตถกรรม, บริษัทเชื้อเพลิงลาว, บริษัทเครื่องดื่ม ลาว เบรเวอรี และลาว ซอฟ์ต ดริงก์

 

การประชุมประจำปีเต็มคณะของเอ็นซีเอดับเบิลยู ถูกจัดขึ้นภายใต้การดูแลของนางเข็มเพง พลเสนา รัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐบาล ซึ่งเป็นประธานเอ็นซีเอดับเบิลยูด้วย ส่วนผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็มีตัวแทนจากกระทรวงต่าง ๆ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปและประเมินงานที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ตามยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับยุทธศาสตร์ 5 ปีครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการพัฒนาสตรีในปี 2554-2558, การส่งเสริมเพศ และการแก้ปัญหาความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ก็ได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศด้วยการกำหนดหลักสูตรขึ้นมาใหม่สำหรับสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และระดับที่สูงขึ้นไป และเพื่อรับประกันความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี ทางรัฐบาลก็จะรวบรวมแผนการดังกล่าวเข้ากับแผนการทำงานด้านการพัฒนาทั้งหมดจากส่วนกลางสู่ระดับท้องถิ่น

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน