header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

สื่อนอกตีข่าวการสิ้นพระชนม์ของ "สมเด็จพระสังฆราช"

 
ASEAN News

25 ตุลาคม 2556 : สำนักข่าวต่างประเทศชื่อดังหลายแห่ง รวมถึงบีบีซี เอพีและเอเอฟพี นำเสนอรายงานเมื่อวันที่ 25 ต.ค. เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์จากพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะทรงมีพระชันษา 100 ปี ว่าถือเป็นการสูญเสียพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ครั้งสำคัญที่สุดของไทยในปัจจุบัน หนึ่งในประเทศที่ประชาชนนับถือศานาพุทธมากที่สุดในโลก ซึ่งคิดเป็น 97% ของจำนวนประชากรกว่า 67 ล้านคน

 

สมเด็จพระสังฆราชฯทรงเข้ารับการถวายการรักษาพระอาการประชวรหลายโรค ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในกรุงเทพมหานคร มานานกว่า 1 ทศวรรษ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ได้ออกปฏิบัติภารกิจสงฆ์ในพระนามของพระองค์ ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯไม่เพียงแต่ทรงเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนในไทยเท่านั้น พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วโลก รวมถึง "ดาไล ลามะ" ผู้นำด้านจิตวิญญาณของชาวทิเบต ซึ่งยกย่องให้สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นเสมือน "พี่ชาย" ของท่าน นอกจากนี้ ที่ประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้มีมติเมื่อปีที่แล้ว ทูลเกล้าฯถวายพระเกียรติยศให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่ง "ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา" เป็นครั้งแรกอีกด้วย

ขณะที่รัฐบาลไทยประกาศให้สถานที่ราชการทุกแห่งลดธงชาติลงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 วันเพื่อแสดงความไว้อาลัย และให้เจ้าหน้าที่รัฐแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยเสื้อผ้าสีดำเป็นเวลา 30 วัน ส่วนกำหนดการจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน