header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

สุลต่านบรูไนทรงเพิ่มบทลงโทษใน "กฎหมายชารีอะห์"

 
ASEAN News

22 ตุลาคม 2556 : สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์ แห่งบรูไน ทรงมีกระแสพระราชดำรัสผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ เกี่ยวกับกฎหมายชารีอะห์ หรือกฎหมายอิสลามมาตราใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วจากรัฐสภา และได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ว่าด้วยการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในอีก 6 เดือนข้างหน้า

สุลต่านแห่งบรูไนทรงยกตัวอย่างบทลงโทษหลายประการ ซึ่งรวมถึงบทลงโทษประหารด้วยการปาหินใส่ผู้ที่คบชู้ การตัดขาหรือแขนคนร้ายในคดีลักขโมย ตลอดจนการโบยผู้ที่ลอบทำแท้งและดื่มเครื่องดื่มมึนเมา

 

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับประชาชนที่มีชาวมุสลิมเท่านั้น ปัจจุบัน ชาวบรูไนเกือบร้อยละ 70 เป็นชาวมุสลิมมาเลย์ รองลงมาร้อยละ 15 มีเชื้อสายจีน ส่วนที่เหลือเป็นชาวพื้นเมืองท้องถิ่นและชาวต่างประเทศที่มาตั้งถิ่นฐานหรือประกอบอาชีพในบรูไน

บรูไนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลให้การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนดีที่สุดในเอเชีย พลเมืองทุกคนจะได้รับสิทธิรักษาทางการแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และภาครัฐจะออกค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาให้ประชาชนทุกคนจนจบปริญญาตรี แต่กระนั้น สุลต่านองค์ปัจจุบันทรงเพิ่มกฎระเบียบทางศาสนาเข้ามาหลายประกาศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เช่นการกำหนดให้วิชาศาสนาเป็นวิชาบังคับสำหรับเด็กชาวมุสลิม และการที่ร้านค้าทุกแห่งในประเทศต้องปิดทำการ 2 ชั่วโมงทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันสวดมนต์ใหญ่

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน