header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

เขมรเปิดประชุมสภาไร้เงาฝ่ายค้าน

 
ASEAN News

23 กันยายน 2556 : สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ว่าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไปเป็นครั้งแรก หลังผลเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ระบุว่า พรรคประชาชนกัมพูชา ( ซีพีพี ) ของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ครองเสียงข้างมาก 68 ที่นั่ง ส่วนพรรคกู้ชาติกัมพูชา ( ซีเอ็นอาร์พี ) ของนายสม รังสี คว้าไป 55 ที่นั่ง

 

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ทรงมีกระแสพระราชดำรัสต่อที่ประชุม ขอให้ทุกฝ่ายปรองดอง และสามัคคีกัน เพื่อให้เป็นไปตามพื้นฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยและกฎหมายของกัมพูชา

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในที่ประชุมค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากไม่มีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านคนใดเดินทางเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตามการประกาศของสม รังสี ที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า จะขอคว่ำบาตรผลการเลือกตั้งและการประชุมสภาทุกครั้ง จนกว่าจะมีองค์กรกลางเข้ามาตรวจสอบผลและยืนยันผลการเลือกตั้งอีกครั้งว่า มีความโปร่งใสจริง

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เดลินิวส์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน