header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษพม่าราคาพุ่ง
 
ASEAN News

30 สิงหาคม 2556 : การที่นักธุรกิจชาวพม่าและชาวจีนเข้าไปกว้านซื้อที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษมูเซ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสำคัญอีกแห่งของพม่า ตั้งอยู่ในรัฐฉาน ทางตอนเหนือของประเทศ ส่งผลให้ราคาที่ดินในพื้นที่นั้นถีบตัวสูงขึ้นมาก โดยที่ดินขนาด 1 เอเคอร์ หรือประมาณ 2.5 ไร่ แปลงหนึ่งอาจมีราคาสูงสุดถึง 200 ล้านจ๊าด (ราว 6.35 ล้านบาท) ได้

 

ไส จ่อ เกษตรกรที่มีที่ดินทำกินอยู่ในเขตมูเซ เปิดเผยว่า แม้บริษัท นิวสตาร์ไลท์ ที่เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเข้าไปร่วมพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมูเซ ได้เสนอจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินตามโครงการพัฒนาดังกล่าวเป็นเงิน 25 ล้านจ๊าด (ราว 775,000 บาท) ต่อที่ดินขนาด 1 เอเคอร์ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก็ตาม แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงไม่พอใจ เนื่องจากนักธุรกิจจีนที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินในพื้นที่นี้ได้ให้ราคาที่สูงกว่า โดยที่ดินแปลงหนึ่งขนาด 1 เอเคอร์อยู่ที่ประมาณ 100 จ๊าด (ราว 3.2 ล้านบาท)

ไส เอก หม่อง เกษตรกรอีกรายบอกว่า ตนกลัวถูกบีบให้ต้องทิ้งที่ดินทำกินที่มีอยู่จากการเข้ามากว้านซื้อที่ดินของบริษัทเอกชนพม่าและนักธุรกิจชาวจีน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยสนับสนุน แต่หากเขาจำต้องทิ้งผืนดินทำกินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษไปจริงๆ เขาก็อยากได้ราคาที่สูงกว่า 25 ล้านจ๊าด (775,000 บาท)

ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์นิวไลท์ออฟเมียนมาร์รายงานก่อนหน้านี้ว่า เมื่อต้นปีทางการท้องถิ่นเขตมูเซได้อนุมัติแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมูเซ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 288 เอเคอร์ (ราว 720 ไร่) ริมฝั่งแม่น้ำฉ่วยลี่ที่กั้นพรมแดนพม่า-จีน และอยู่ติดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษรุ่ยลี่ ในมณฑลยูนนานของจีน โดยมีบริษัท เกรท หอคำ จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิวสตาร์ไลท์ จำกัด ของพม่าได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว (อิรวดี)

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เนชั่น .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน