header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

โรงเรียนมัธยมลาวห้ามน.ร.ขี่มอเตอร์ไซค์มาเรียน
 
ASEAN News

30 สิงหาคม 2556 : โรงเรียนมัธยมราว 40 แห่งจากกว่า 90 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในแขวงคำม่วน ทางตอนกลางของลาว ออกกฎห้ามนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาทางการศึกษาของกองการศึกษาและกีฬาแห่งแขวงคำม่วน ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและมุ่งเน้นความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

 

นายสิไฮ แก้วเกียตหิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาและกีฬา กล่าวว่า การรณรงค์ให้นักเรียนขี่จักรยานมาโรงเรียนแทนมอเตอร์ไซค์ไม่เพียงจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว เด็กๆ ยังได้ออกกำลังกายซึ่งดีต่อสุขภาพและยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มาตรการนี้เริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษาที่แล้วและเริ่มขึ้นหลังจากได้เห็นตัวอย่างที่เกิดกับโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในแขวงหลวงพระบาง แขวงสาระวัน และแขวงไซยะบุรี

โครงการนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนหลีกเลี่ยงการซิ่งมอเตอร์ไซค์แข่งกันบนท้องถนน ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่มีเรื่องความเร็วเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นอันตรายร้ายแรง ขณะที่ผลการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้พบว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนในลาวบ่อยครั้งมักมีเด็กนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร (เวียงจันทน์ไทม์ส)

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เนชั่น .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน