header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

พม่าลั่นพร้อมขยายสะพานมิตรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 1
 
ASEAN News

29 สิงหาคม 2556 : ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าแหล่งข่าว ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ศพส.ชน ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลพม่าได้ออกกฎหมายประหารชีวิตผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวออกใช้เมื่อวันที่ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ รองผวจ.ตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เดินทางไปยังจังหวัดเมียวดี ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อนำเรื่องความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเขตพิเศษเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนอำเภอแม่สอด ให้ทางนายติ้นเว่ย โต่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ทราบ ซึ่งทางฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายพม่าว่า ทางการไทยกำลังขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกิจชายแดนจังหวัดตาก

 

โดยขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ก็จะแล้วเสร็จจากนั้นจะมีแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษออกมา เพื่อเสนอรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง คาดว่า อำเภอแม่สอด จะเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเรื่องดังกล่าว ตนได้รับมอบหมายจากนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นประธานในคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน ทั้งหมด 14 แห่งทั่วประเทศ และในส่วนของอำเภอแม่สอด จะครอบคลุมในพื้นที่อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาดด้วย ซึ่งจากนี้ไปฝ่ายไทย จะประสานพม่าเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนไปด้วยกันตลอด

นายติ้นเว่ย โต่ง กล่าวว่า พม่ามีความพร้อมที่จะให้ความร่วมกับไทย ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และเห็นด้วยกับการขยายสะพานแห่งที่ 1 เป็นสะพานคู่ขนาน เพราะทุกวันนี้ บริเวณพื้นที่สะพานมิตรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 1 เกิดชำรุด และแออัดไปด้วยคน และสินค้า ทำให้ไม่เป็นสากล จึงควรเร่งแก้ไขโดยเร็ว ส่วนฝ่ายพม่ามีความพร้อมทุกด้านหากไทยเริ่ม ก็จะขับเคลื่อนทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากประชุมแล้วเสร็จ นายวงษ์ศักดิ์ ได้นำหนังสือ ที่พิมพ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้พิมพ์เป็นภาษาพม่าไว้แล้ว สำหรับบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - พม่า ขณะนี้ มีความอัดมาก มีทั้งรถยนต์บรรทุกขนส่ง และรถสองแถว รถตู้ รถขนส่งสินค้า จอดเต็มไปทั่ว และวิ่งไปมา ทำให้การจราจรแออัดมาก

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เนชั่น .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน