header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

กลุ่มนักลงทุนจากฮังการีเข้าเลี้ยงปลาแซลมอนในลาว
 
ASEAN News

29 สิงหาคม 2556 : ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเลี้ยงปลาที่อาศัยในเขตอบอุ่น และเขตหนาวของโลกทั้ง 2 ชนิดในดินแดนลาว การเพาะเลี้ยงในแขวงภาคใต้เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ยังไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์ แต่การเลี้ยงครั้งใหม่นี้กำลังจะมีขึ้นในภาคเหนือซึ่งอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

โครงการศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแซลมอนในแขวงอุดมไซ เป็นส่วนหนึ่งในแผนการลงทุนด้านเกษตร ซึ่งรวมทั้งโครงการเลี้ยงไก่ กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ที่สื่อของทางการกล่าวว่า ฝ่ายฮังการีประสงค์จะให้ลาวเป็นฐานการผลิตการเกษตรขนาดใหญ่มาตรฐานสากล เพื่อส่งออกผลผลิตไปยังตลาดจีน และตลาดอาเซียน

 

 

การเซ็นความตกลงการลงทุนใน 4 โครงการ จัดขึ้นในนครเวียงจันทน์เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ระหว่างบริษัทสหมิตรพัฒนา ซึ่งเป็นของนักลงทุนลาว กับบริษัทมาสเตอร์กู๊ด (Mater Good Ltd) จากฮังการี และสมาคมสัตว์น้ำการประมงและชลประทานแห่งฮังการี หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่รายงาน

รองนายกรัฐมนตรี นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองเจ้าครองนครเวียงจันทน์ เจ้าแขวงอุดมไซ แขวงหลวงพระบาง กับบรรดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่รัฐ และแขกรับเชิญทั้งลาว และชาวต่างชาติเข้าร่วมด้วยจำนวนมาก หนังสือพิมพ์รายวันของทางการเมืองหลวงกล่าว

สองฝ่ายได้เซ็นบันทึกช่วยความจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมมือด้านการประมง ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์ปีก กับการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย เกี่ยวกับการตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และความร่วมมือเกี่ยวกับการประมง และการเลี้ยงปลาแซลมอน

บริษัทของฝ่ายลาวเกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่ง บริษัทก่อสร้างอีก 2 แห่งและบริษัทลงทุน รวม 4 บริษัท ทั้งหมดรวมกลุ่มกันด้วยการผลักดันของพรรค และรัฐบาลลาวเวียงจันทน์ใหม่กล่าว

กำลังจะมีการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารทันสมัยได้มาตรฐานสากลขึ้นในแขวงอุดมไซ กับแขวงหลวงพระบาง พร้อมโรงงานแปรรูปผลผลิต ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในชั้นต้นราว 18 ล้านยูโร (ราว 776 ล้านบาท) ผลผลิตจากโครงการนี้จะส่งออกไปยังจีน และประเทศใกล้เคียง รวมทั้งเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ด้วย

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน