header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

พม่าเปิดบริการวีซ่า 6 ด่านพรมแดน หวังฟื้นฟูการท่องเที่ยว
 
ASEAN News

28 สิงหาคม 2556 : พ.อ.อ่อง ดู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและชายแดนรัฐฉาน ประเทศพม่า เปิดการใช้หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ และวีซ่าไทย - พม่า ที่สะพานมิตรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมด้านอื่น

 

นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานหอการค้า จ.เชียงราย เชื่อว่า การใช้หนังสือเดินทางจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับด่านพรมแดนอื่นๆ ที่รัฐบาลพม่ากำหนดให้ 6 ด่านพรมแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศไทยใช้หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ โดยด่านทางอากาศ ประกอบด้วยท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ และท่าอากาศยานกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า

ส่วนทางบกนอกจากด่านท่าขี้เหล็ก - แม่สายแล้ว ยังมีด่านพรมแดนเมียวดี - อ.แม่สอด จ.ตาก และด่าน จ.ระนอง - เกาะสอง ที่อนุญาตให้ชาวไทย และชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าพม่าเดินทางเข้า - ออกได้ ทุกช่องทางตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมนี้

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์ .    

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน