header-photo

asean-info.com

 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

cambodia flag กัมพูชาออกธนบัตรใหม่ 100,000 เรียล
 
กัมพูชาออกธนบัตรใหม่ 100,000 เรียล

ธนาคารกลางของกัมพูชาออกธนบัตรใหม่มูลค่า 100,000 เรียล (Cambodia Riel หรือ KHR) ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดของธนบัตร (ราว 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1,250 บาท) เพื่อเป็นเกียรติให้กับงานฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้านโรดม สีหมุนีในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประเทศกัมพูชาจะเฉลิมฉลองวันหยุดเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 นี้ด้วย

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : มติชน

 

 

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน